Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι καθώς διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του σχολικού έτους 2015-2016, έχουν προγραμματιστεί από το Σχολείο μας ορισμένες εκδηλώσεις, εντός του κανονικού ωραρίου του σχολείου. Τις εκδηλώσεις μπορούν να τις παρακολουθήσουν και οι γονείς.
Το πρόγραμμα του Σχολείου διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 10 Ιουνίου (το Υποχρεωτικό Πρόγραμμα  και το Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου τηρούνται κανονικά)
10.00-10.45: Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ΄ τάξης θα παρουσιάσουν το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που εκπόνησαν και τη διάρκεια του σχολικού έτους με θέμα Η φιλία (Αίθουσα Εκδηλώσεων)
10.50 – 11.05: Η δασκάλα της Α΄ τάξης και η δασκάλα του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σερβίων θα παρουσιάσουν στιγμιότυπα από το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που εκπόνησαν από κοινού η Α΄ τάξη και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σερβίων με θέμα Από το σιτάρι στο ψωμί (Αίθουσα Εκδηλώσεων)
11.10-11.30: Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ τάξης θα αναπαραστήσουν το ηλιακό σύστημα (αύλειος χώρος)
11.45 – 12.25: Οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης θα παρουσιάσουν τη θεατρική παράσταση Τα μαθητικά τα χρόνια (Αίθουσα Εκδηλώσεων)

Δευτέρα 13 Ιουνίου: (το Υποχρεωτικό Πρόγραμμα  και το Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου τηρούνται κανονικά)
09.00 – 12.25: Παιχνίδι & Αθλητισμός. Συμμετοχή όλων των τάξεων και σε συνεργασία με τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σερβίων σε αθλητικές δραστηριότητες με παιγνιώδη μορφή. Οι δραστηριότητες θα υλοποιηθούν στον αύλειο χώρο του σχολείου

Τρίτη 14 Ιουνίου: Περίπατος στο χώρο της Εμποροπανήγυρης Σερβίων (ώρα αναχώρησης 8.30 από το Σχολείο – ώρα αποχώρησης 13.00 από το χώρο της εμποροπανήγυρης)
Το Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου δεν θα λειτουργήσει.

Τετάρτη 15 Ιουνίου: Λήξη μαθημάτων. Ώρα προσέλευσης: 08:30. Ώρα αποχώρησης 09:30. Οι μαθητές θα παραλάβουν τους Τίτλους Προόδου, θα αποχαιρετιστούν και θα αποχωρήσουν.

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 και ώρα 19.00 θα πραγματοποιηθεί στο Σχολείο ενημερωτική συνάντηση από τον Διευθυντή του Σχολείου με τους γονείς των μαθητών, οι οποίοι από το επόμενο σχολικό έτος 2016-2017 θα εγγραφούν στο Δημοτικό Σχολείο (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη).
Η συνάντηση γίνεται με σκοπό την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων σε θέματα που αφορούν το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, καθώς και στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος, όπως αυτό καθορίζεται στη με αριθμ. πρωτ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υ.Α (ΦΕΚ 1324/11-05-2016, τ.Β΄).

 Ο Δ/ντής του Σχολείου

Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Οι εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα πραγματοποιούνται
από  1 Ιουνίου 2016 ως και  21 Ιουνίου 2016

Δικαιολογητικά
1.      Αίτηση – Δήλωση Εγγραφής στο Ολοήμερο (παραλαμβάνεται από τη Δ/νση του Σχολείου)
2.      Βεβαίωση Εργασίας ή Κάρτα Ανεργίας


Μετά τις 22 Ιουνίου οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες και πραγματοποιούνται κατόπιν έγκρισης του Δ/ντή Π.Ε. Κοζάνης και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Οι εγγραφές των νηπίων και των μαθητών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος  2016-2017 πραγματοποιούνται  από 1 έως και 21 Ιουνίου 2016.


Για το σχολικό έτος 2016-2017 εγγράφονται στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2010 έως και 31-12-2010


Α΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

  • Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 
  • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
  • Το Α.Δ.Υ.Μ. (βλ. Φ.6/1094/80261/Δ1, 20-5-2015) ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κτλ.) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για λόγους προσβασιμότητας, ή όταν δεν υπάρχουν ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων σε νησιωτικές ή ορεινές ή δυσπρόσιτες περιοχές όπου η πλησιέστερη Μονάδα Υγείας είναι σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο διαμονής της οικογένειας του μαθητή, το Α.Δ.Υ.Μ. δύνανται να καταρτίζουν και να συμπληρώνουν άλλοι ιατροί.
  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.

Β΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
  • Σύμφωνα με την παρ. 8, του αρ.7, του Π.Δ. 201/1998, οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες ή αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των κεφαλαίων Α’ και Β’ της παρούσης εγκυκλίου στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς το ζητήσουν με σχετική δήλωση.
  • Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 91109/Γ2/10-7-2008 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη γέννησης.
  • Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 120323/Γ2/27-9-2010 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ 182/1984 (ΦΕΚ 60Α), όπου ορίζεται ότι εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212Α), ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.
  • Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Γ2/7268/2-10-1995 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΕΣΚΛΟ-ΔΙΜΗΝΙ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΚΠΕ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ


Αρχαιολογικός χώρος Σέσκλου - Νεολιθικός οικισμός

 


Αρχαιολογικός χώρος Διμηνίου - Θολωτός ΤάφοςΑθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου

 

Εντομολογικό Μουσείο

 


Διαμονή στην Πορταριά

 Στο ΚΠΕ Μακρινίτσας

 


Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ & ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ


Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Η ΣΤ΄ ΤΆΞΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

      Στις 26, 27 & 28 Μαρτίου η ΣΤ΄ τάξη τάξη του Σχολείου μας, πραγματοποίησε τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα παρέα με τους μαθητές της ΣΤ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σερβίων. Μουσείο Ακρόπολης, Ακρόπολη, ιστορικό κέντρο της Αθήνας και Βουλή των Ελλήνων ήταν οι βασικοί χώροι επίσκεψης των μαθητών, ενώ στην επιστροφή για Σέρβια οι μαθητές ξεναγήθηκαν στο Μουσείο και τον Αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

ΕΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016 και ώρα 08.45 θα πραγματοποιηθεί η  Γιορτή για την 25η Μαρτίου από την Στ΄ τάξη του Σχολείου μας.

Οι μαθητές που μετακινούνται και οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης θα προσέλθουν κανονικά.
Οι υπόλοιποι μαθητές θα προσέλθουν στις 08.30.
Η αποχώρηση όλων των μαθητών θα γίνει μετά το τέλος της γιορτής.

Οι μαθητές που μετακινούνται θα αποχωρήσουν στις 10.15.

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ


Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή  18 Μαρτίου 2016 και ώρα 11.45 θα γίνει ενημέρωση των γονέων & κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών τους. Θα δοθούν οι Έλεγχοι Προόδου Β΄ Τριμήνου των μαθητών των Γ΄, Δ΄, Ε΄& ΣΤ΄ τάξεων, ενώ για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης θα γίνει προφορική ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Μετά την ενημέρωση οι μαθητές θα αποχωρήσουν με τους γονείς τους.
Το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά.