Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ
Οι μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης επισκέφθηκαν στις 21 Μαίου το Πλανητάριο στη Θεσσαλονίκη.
Ενθουσιάστηκαν με τις δραστηριότητες, τις προβολές και την προσομοίωση.
Άκουσαν, είδαν, ερεύνησαν, έδρασαν, δημιούργησαν, προβληματίστηκαν, φόρτωσαν καινούρια πράγματα και επέστρεψαν ενθουσιασμένοι.