Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1912

Τα Ηρωικά Σέρβια και μαζί το Σχολείο μας, τίμησαν τους Ήρωες που θυσιάστηκαν για Ιδανικά και Ελευθερία