Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σήμερα, Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010, τα παιδιά της Α΄ και Β΄ τάξης σχολούν στις 11.30. Οι δασκάλες των δυο τάξεων έχουν εκπαιδευτική συνεδρίαση με το Σχολικό Σύμβουλο.