Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄

Η Ε΄ και Στ΄ τάξη του Σχολείου μας, την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου, θα σχολάσουν στις 11.30 γιατί οι δάσκαλοί τους έχουν παιδαγωγική συνάντηση με το Σχολικό Σύμβουλο.