Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ

Ο Σύλλογος Γονέων του Σχολείου, για να συνδράμει οικονομικά στις εκπαιδευτικές επισκέψεις μας, οργάνωσε την κατασκευή πασχαλιάτικων λαμπάδων με τη βοήθεια των μαθητών.