Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
Διασκεδάσαμε αθλητικά και επικοινωνήσαμε με ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.