Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι χρειάζεται να μας προσκομίσετε Πιστοποιητικό Γέννησης από το Δήμο Σερβίων-Βελβεντού για την ενημέρωση του Αρχείου του Σχολείου με τους νέους αριθμούς Δημοτολογίων όλων των μαθητών।
Αυτή η υπενθύμιση είναι για όσους δεν έχουν ήδη φέρει το Πιστοποιητικό।
Ευχαριστούμε