Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ

Οι εγγραφές στο Σχολείο για την Α΄ Δημοτικού γίνονται:
από 1 έως 21 Ιουνίου μετά τις 12.00΄το μεσημέρι
Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη απαιτούνται:
1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου
2. Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού
3. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης
4. Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης
5. Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης
6. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου
7. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης μαθητή (λογαριασμό ΟΤΕ, ΔΕΗ ή άλλο)
Για το Σύλλογο Γονέων πληρώνετε 15 ευρώ με την εγγραφή