Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΗΙΡΡΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΗ θεατρική ομάδα ΗΙΡΡΟ παρουσίασε στο σχολείο μας τη θεατρική παράσταση Καρμάντηλος, ενθουσιάζοντας τους μικρούς μαθητές μας.