Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Η Α΄ ΤΑΞΗ...ΜΕ ΤΟΝ ΣΙΤΑΡΑΚΗ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄τάξης επισκέφθηκαν το ΚΠΕ Βελβεντού-Σιάτιστας, συμμετείχαν στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Με το Σιταράκη στου μύλου το δρομάκι , δραστηριοποιήθηκαν και εμπλέχθηκαν με τις έννοιες σπόρος, συνθήκες βλάστησης, συγκομιδή, άλεση, υδροκίνηση, διατροφή, αποκομίζοντας πλούσιες εμπειρίες।
Να ευχαριστήσουμε την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Βελβεντού-Σιάτιστας για το σπουδαίο εκπαιδευτικό έργο που προσφέρει στους μαθητές και τις μαθήτριες.