Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Την Τρίτη 6 Μαρτίου οι εκπαιδευτικοί της Α΄και Β΄τάξης θα συμμετάσχουν σε επιμορφωτική συνάντηση με τη Σχολική Σύμβουλο κα. Κωστελίδου Αναστασία στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Σερβίων στις 12.ΟΟ. Θέμα της συνάντησης είναι "Μεθοδολογικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις: Γλώσσα και Μαθηματικά".
Τα μαθήματα στις δύο τάξεις θα γίνουν κανονικά και οι μαθητές θα σχολάσουν στο κανονικό ωράριο.