Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ
Η Ε΄ και η ΣΤ΄τάξη του σχολείου μας επισκέφθηκε το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή. Πραγματοποιήθηκε επίσης επίσκεψη στον Λευκό Πύργο.
Ήταν πραγματικά μία δημιουργική ημέρα