Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

ΕΠΑΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Το σχολείο μας συμμετείχε στον Πρότυπο Μαθητικό Διαγωνισμό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα ¨Πιέρια, ο κοινός μας τόπος¨. Το σχολείο μας βραβεύτηκε και δόθηκε έπαινος σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα. Το βραβείο συνοδευόταν και από χρηματικό έπαθλο. Ευχαριστούμε τους οργανωτές και τους χορηγούς του Διαγωνισμού και συγχαίρουμε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για την προσπάθειά τους.