Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ


Επίσκεψη της Ε΄ και της ΣΤ΄  τάξης στο Κάστρο των Σερβίων στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος που υλοποιούν Επίσκεψη των μαθητών της Γ΄ τάξης στο βουνό, στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος που υλοποιούν
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων θα θέλαμε να ενημερώσουμε και να υπενθυμίσουμε στους γονείς τα παρακάτω:
Οι μαθητές που θα εγγραφούν στην Α΄ , τη Γ΄   και τη Ε΄ τάξη για το επόμενο σχολικό έτος (2012-2013) θα πρέπει να προσκομίσουν Ατομικό Δελτίο Υγείας (το παραλαμβάνουν από τη Δ/νση του Σχολείου), το οποίο συμπληρώνεται από ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής, Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής.
Η παραπομπή σε εξειδικευμένους ιατρούς γίνεται μόνο σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο.

Να σημειώσουμε ότι τα Πιστοποιητικά των ιατρών που απαιτούνται για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη μπορούν να προσκομίζονται ως τις 10 Σεπτεμβρίου 2012 (καταληκτική ημερομηνία).

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Οι εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα πραγματοποιούνται
από την 1 Ιουνίου 2012 ως και τις 21 Ιουνίου 2012

Δικαιολογητικά
1. Αίτηση – Δήλωση Γονέα (παραλαμβάνεται από τη Δ/νση του Σχολείου)
2. Βεβαίωση εργασιακής κατάστασης (βεβαίωση εργασίας ή βεβαίωση ανεργίας)

Μετά τις 21 Ιουνίου οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες και πραγματοποιούνται κατόπιν έγκρισης του Δ/ντή Π.Ε. Κοζάνης και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.