Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Οι εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα πραγματοποιούνται
από την 1 Ιουνίου 2012 ως και τις 21 Ιουνίου 2012

Δικαιολογητικά
1. Αίτηση – Δήλωση Γονέα (παραλαμβάνεται από τη Δ/νση του Σχολείου)
2. Βεβαίωση εργασιακής κατάστασης (βεβαίωση εργασίας ή βεβαίωση ανεργίας)

Μετά τις 21 Ιουνίου οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες και πραγματοποιούνται κατόπιν έγκρισης του Δ/ντή Π.Ε. Κοζάνης και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.