Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων θα θέλαμε να ενημερώσουμε και να υπενθυμίσουμε στους γονείς τα παρακάτω:
Οι μαθητές που θα εγγραφούν στην Α΄ , τη Γ΄   και τη Ε΄ τάξη για το επόμενο σχολικό έτος (2012-2013) θα πρέπει να προσκομίσουν Ατομικό Δελτίο Υγείας (το παραλαμβάνουν από τη Δ/νση του Σχολείου), το οποίο συμπληρώνεται από ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής, Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής.
Η παραπομπή σε εξειδικευμένους ιατρούς γίνεται μόνο σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο.

Να σημειώσουμε ότι τα Πιστοποιητικά των ιατρών που απαιτούνται για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη μπορούν να προσκομίζονται ως τις 10 Σεπτεμβρίου 2012 (καταληκτική ημερομηνία).