Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ


Επίσκεψη της Ε΄ και της ΣΤ΄  τάξης στο Κάστρο των Σερβίων στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος που υλοποιούν Επίσκεψη των μαθητών της Γ΄ τάξης στο βουνό, στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος που υλοποιούν