Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Γιορτή από την Γ΄ και τη Δ΄ τάξη


Παρέλαση στις 28 του Οκτώβρη