Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 11.45 θα γίνει ενημέρωση των γονέων &  κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών τους. Θα δοθούν οι Έλεγχοι Προόδου Α΄ Τριμήνου των μαθητών των Γ΄, Δ΄, Ε΄& ΣΤ΄ τάξεων, ενώ για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης θα γίνει προφορική ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Μετά την ενημέρωση οι μαθητές θα αποχωρήσουν με τους γονείς τους.

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά.

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ


Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013


Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 το σχολείο δεν θα λειτουργήσει, λόγω της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης. 

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Γιορτή Σημαίας και επέτειος της 28ης Οκτωβρίου


Σας προσκαλούμε στη Σχολική Γιορτή για την Γιορτή της Σημαίας και την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940 την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 09.00΄ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου.


Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Συνήλθε σήμερα Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013 η αρμόδια επιτροπή του 2ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Σερβίων, που αποτελείται, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. από τους:
 • Τσέτσιλα Ιωάννη, Διευθυντή της σχολικής μονάδας, Πρόεδρο,
 • Παπαχαρισίου Σταυρούλα,  Πρόεδρο της Σχολικής επιτροπής  και
 • Παπαγιάννη Πέτρο,  Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου.
για να συζητήσει το παραπάνω θέμα.
            Η επιτροπή έλαβε υπόψη της τη σχετική νομοθεσία που συγκροτείται από τα νομοθετήματα:
 • Παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).
 • Αρ 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97). Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967
 • Β’/29.10.1997).
 • Παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).
 • Α.Π 47455/16.8.2007/Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 1734 Β’/30.8.2007) και Α.Π 2998/26.2.2008/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α
 • Α.Π 2998/26.2.2008/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α: Το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί κάθε έτος τους δικαιούχους Ο.Τ.Α της χώρας που υλοποιούν το εν λόγω πρόγραμμα για ολόκληρη την περίοδο από 11 Σεπτεμβρίου έως 15 Ιουνίου, υπολογίζοντας για κάθε εθελοντή σχολικό τροχονόμο ποσό 176,00 ευρώ μηνιαίως, εκτός των μηνών Σεπτεμβρίου και Ιουνίου που η κατ’ αναλογία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 120,00 και 88,00 ευρώ αντίστοιχα.
 • Την με αριθμ. 16/2013 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (ΑΔΑ ΒΛΛΨΟΚΒΝ-2ΨΘ)
            Μετά τις τοποθετήσεις των μελών η Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
·   Να προσληφθεί ως εθελοντής σχολικός τροχονόμος στο Σχολείο, για το Σχολικό Έτος 2013 – 2014 (από τις 16 Οκτωβρίου 2013 έως και 15 Ιουνίου 2014) η Φαρμάκη Αναστασία του Ηλία κάτοικος Σερβίων, Α.Τ. ΑΗ 953378, ΑΦΜ 107813662.
·   Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες να καταταγούν ως επιλαχούσες με την κάτωθι σειρά:
1. Καψάλη Μαρία, 1η επιλαχούσα
2. Μέτκο Μπρουνίλντα, 2η επιλαχούσα
3. Χασιώτη Ειρήνη, 3η επιλαχούσα
4. Τέτου Μαρία, 4η επιλαχούσα
·           Σε περίπτωση που η προσληφθείσα αποχωρήσει από τη θέση για οποιονδήποτε λόγο πριν τη λήξη του Σχολικού Έτους (15 Ιουνίου 2014), τότε θα αντικατασταθεί από τις επιλαχούσες υποψήφιες, με τη σειρά που αυτές έχουν καταταγεί.
·   Η Απόφαση αυτή να υποβληθεί στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού για τις σχετικές ενέργειες, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το αρμόδιο Υπουργείο.

Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό, διαβάστηκε  και υπογράφηκε ως ακολουθεί:

Ο Δ/ντής του Σχολείου     Η Πρόεδρος της Σ.Ε               Ο Πρόεδρος του Σ.ΓΤσέτσιλας Ιωάννης        Παπαχαρισίου Σταυρούλα         Παπαγιάννης Πέτρος

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Σχολικού Τροχονόμου του 2ου  Δημοτικού Σχολείου Σερβίων».

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού

ανακοινώνει ότι :

Πρόκειται να προσλάβει Σχολικό Τροχονόμο για το 2ο Δημοτικό Σχολείο & 3ο Νηπιαγωγείο Σερβίων.
1.    Η πρόσληψη θα γίνει από 16/10/2013 έως την λήξη του σχολικού έτους.
Στην θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε άτομο, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του και να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:
Α) Να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού.
Β) Να μην έχει καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινος ή φυγόδικος για κανένα αδίκημα
Γ) Θα προτιμηθεί υποψήφιος/α που είναι γονέας μαθητή ή μαθήτριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Σερβίων.
                     
2.    Οι ώρες απασχόλησης είναι:
·      Από τις 07:45 μέχρι τις 08:20
·      Από τις 12:15 μέχρι τις 12:35, από τις 13:05 μ.μ. μέχρι τις 13:25 μ.μ. και από τις 13.50 μέχρι τις 14.10 (για δύο ημέρες).
       Οι ώρες αυτές που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

3.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι και τις 15-10-2013, από τις 9.00 έως τις 13.00 στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σερβίων, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ οικονομικού έτους 2013. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ.
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί και δεν διώκεται ποινικά
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε τις εργάσιμες ημέρες στον Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σερβίων στο τηλ. 6937778987 ή 2464021497.

                                                                                                      Ο Διευθυντής του Σχολείου
                                                                                                                
                                                                                                                Τσέτσιλας Ιωάννης


Μπορείτε να τη δείτε εδώ στην σελίδα ειδικού σκοπού ανάρτησης αποφάσεων για το ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ : Μεταφόρτωση Απόφασης

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Σας προσκαλούμε στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς την:

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 08:45 π.μ.

Μετά τον Αγιασμό οι μαθητές θα παραλάβουν τα βιβλία τους 
και θα αποχωρήσουν με τους γονείς τους.

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

Με τη λήξη του σχολικού έτους 2012-2013 θα πραγματοποιηθούν από το σχολείο μας οι παρακάτω εκδηλώσεις:
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

 • "Πλούτος" του Αριστοφάνη - Μία θεατρική παράσταση από τα παιδιά της Δ΄ τάξης
 • "Αναμνήσεις μιας χρονιάς που πέρασε" - Μία ανασκόπηση της σχολικής χρονιάς που τελειώνει, μέσα από την προβολή φωτογραφιών και βίντεο 
 • "Τα παιδία παίζει" - Παιχνίδια στην αυλή του σχολείου
Ώρα άφιξης και ώρα αναχώρησης των μαθητών: Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 


 • "Κάθε γράμμα κι ένα τραγούδι, κάθε γράμμα κι ένα παιχνίδι" - Παρουσίαση  Πολιτιστικού Προγράμματος από τα παιδιά της Α΄ τάξης
 • "Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων" - Θεατρικό παιχνίδι που εστιάζει στα προϊόντα του τόπου μας - Α΄, Β΄ & Γ΄ τάξεις
 • "Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων" - Θεατρικό παιχνίδι που εστιάζει στα προϊόντα του τόπου μας - Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεις
Ώρα άφιξης και ώρα αναχώρησης των μαθητών: Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013

Εκδρομή στο χώρο που γίνεται το Πανηγύρι των Σερβίων - Θα παρευρίσκονται και τα τρία σχολεία της πόλης των Σερβίων

Ώρα άφιξης και ώρα αναχώρησης των μαθητών: Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013

Λήξη των μαθημάτων
 • Αποχαιρετισμός στους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης
 • Επίδοση των Τίτλων Προόδου στους μαθητές των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ τάξεων
 • Επίδοση Αντίγραφου του Τίτλου Σπουδών στους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης
 • Αποχώρηση μαθητών
Ώρα άφιξης των μαθητών: Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Ώρα αναχώρησης των μαθητών: 09:30

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

      O  Ιατρικός  Σύλλογος Κοζάνης  στα πλαίσια  της κοινωνικής του δράσης μέσω των Κοινωνικών Ιατρείων Αλληλεγγύης προτίθεται   να εξετάσει δωρεάν όλα τα παιδιά  που θα εγγραφούν στην Α΄ τάξη των Δημοτικών σχολείων  και Νηπιαγωγείων  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Κοζάνης
εφόσον  πληρούνται  οι κάτωθι προϋποθέσεις:

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα πραγματοποιούνται
από την 1 Ιουνίου 2013 ως και τις 21 Ιουνίου 2013

Δικαιολογητικά
1.      Αίτηση – Δήλωση Γονέα (παραλαμβάνεται από τη Δ/νση του Σχολείου)
2.      Βεβαίωση εργασιακής κατάστασης (βεβαίωση εργασίας ή βεβαίωση ανεργίας)


Μετά τις 21 Ιουνίου οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες και πραγματοποιούνται κατόπιν έγκρισης του Δ/ντή Π.Ε. Κοζάνης και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΠΑΖΛ;


Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

         ΕΓΓΡΑΦΕΣ (Δημοτικό Σχολείο)


Οι εγγραφές στο  Σχολείο για την Α΄  Δημοτικού πραγματοποιούνται

από την 1 Ιουνίου 2013 ως και τις 21 Ιουνίου 2013

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Την Παρασκευή 5 Απριλίου οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης επισκέφθηκαν το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης (Πλανητάριο).


  

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ


Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης τίμησαν την επέτειο της 25ης Μαρτίου και την εορτή του Ευαγγελισμού. Ήταν μια εκδήλωση που περιελάμβανε απαγγελίες ποιημάτων, επετειακά τραγούδια και θεατρικά έργα.
Να ευχαριστήσουμε τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς τους για την όμορφη εκδήλωση που μας πρόσφεραν.


 

 

 

 

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ


Την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013 και ώρα 09.00 θα έχουμε τη Γιορτή για την 25η Μαρτίου και τον Ευαγγελισμό από την ΣΤ΄ τάξη του Σχολείου μας.

Οι μαθητές που μετακινούνται και οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης θα προσέλθουν κανονικά.
Οι υπόλοιποι μαθητές θα προσέλθουν στις 08.45.
Η αποχώρηση των μαθητών θα γίνει μετά το τέλος της γιορτής.
Οι μαθητές που μετακινούνται θα αποχωρήσουν στις 10.30.

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 και ώρα 11.45 θα γίνει ενημέρωση των γονέων & κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών τους. Θα δοθούν οι Έλεγχοι Προόδου Β΄ Τριμήνου των μαθητών των Γ΄, Δ΄, Ε΄& ΣΤ΄ τάξεων, ενώ για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης θα γίνει προφορική ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Μετά την ενημέρωση οι μαθητές θα αποχωρήσουν με τους γονείς τους.

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ

Την Παρασκευή 8 Μαρτίου οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης πραγματοποίησαν εκδήλωση, μνημονεύοντας και τιμώντας την 6η Μαρτίου του 1943, ημέρα του Ολοκαυτώματος της πόλης των Σερβίων. Να ευχαριστήσουμε τα παιδιά και τον δάσκαλό τους κ. Νίκο Γκουντουλογιάννη για αυτήν την εκδήλωση μνήμης και τιμής ενός γεγονότος που καθόρισε την πορεία των Σερβίων για τις επόμενες δεκαετίες.
Στο βίντεο που ακολουθεί ακούγονται αποσπάσματα από συνέντευξη που είχαν πάρει οι μαθητές της Ε΄ τάξης του σχολείου μας το σχολικό έτος 2006-2007, από τον  Θεόδωρο Ματάνα, αυτόπτη μάρτυρα των γεγονότων της 6ης Μαρτίου του 1943, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.  Δάσκαλοι των δύο τμημάτων της τάξης ήταν οι κ.κ. Δημήτριος Γκόγκος και Γιάννης Τσέτσιλας.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝΟ Σύλλογος Γονέων του 2ου Δημοτικού Σχολείου & 3ου Νηπιαγωγείου Σερβίων διοργανώνει τον Αποκριάτικο Χορό του στο CLUB REVOLUTION (πρώην CINEMA) το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013 και ώρα 18.00.       

Είσοδος ελεύθερη

                                                               Να είμαστε όλοι εκεί!


Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

     Με αφορμή την καθιέρωση της 6ης Μαρτίου ως Πανελλήνιας Ημέρας κατά της Βίας στο Σχολείο, η ΣΤ΄ τάξη πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα τη Σχολική Βία και το Σχολικό Εκφοβισμό. Παρουσιάζοντας όψεις της σχολικής βίας, οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας ενημερώθηκαν για το φαινόμενο, ανταλλάσσοντας σκέψεις και ιδέες για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας. 
    Να ευχαριστήσουμε τις μαθήτριες και τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, καθώς και τον δάσκαλό τους κ. Νίκο Γκουντουλογιάννη για την γεμάτη ευαισθησία εκδήλωση.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

 

 

 

 Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

1η ΠΑΡΑΜΥΘΟΔΡΟΜΙΑ

Στο πλαίσιο της 1ης Παραμυθοδρομίας, την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013 στις 5:30 το απόγευμα στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί αφήγηση παραμυθιών. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ


Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Σερβίων καλεί τα μέλη του σε ενημερωτική συνάντηση την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου και ώρα 17.00 στο χώρο του σχολείου. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.
Θέματα συνάντησης: α) Εκδηλώσεις Αποκριάς
                                   β) Συνδρομές μελών του Συλλόγου
                                    γ) Διάφορα θέματα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ


    Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου η Ε΄ τάξη του σχολείου μας επισκέφθηκε τη βιβλιοθήκη του Μορφωτικού Ομίλου Σερβίων και το Λαογραφικό Μουσείο Σερβίων. Ενημερωθήκαμε από την Πρόεδρο του Μ.Ο.Σ. για τον τρόπο λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης του Μ.Ο.Σ. και ξεναγηθήκαμε στο Μουσείο από την υπεύθυνη του Μουσείου. 


Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ


   Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι τάξεις του σχολείου μας την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 θα παρακολουθήσουν στη Αίθουσα Τέχνης την θεατρική παράσταση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης Ο Αστερίξ και το χρέος, σε διασκευή Νίκου Κέφαλου.
     Το πρόγραμμα  του σχολείου (άφιξη και αναχώρηση μαθητών) θα τηρηθεί κανονικά. Η παρακολούθηση της παράστασης έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 10:00, η μεταφορά των μαθητών θα γίνει με λεωφορεία και το κόστος συμμετοχής (μεταφορά και παράσταση) είναι 6 €/μαθητή.