Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

Με τη λήξη του σχολικού έτους 2012-2013 θα πραγματοποιηθούν από το σχολείο μας οι παρακάτω εκδηλώσεις:
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

  • "Πλούτος" του Αριστοφάνη - Μία θεατρική παράσταση από τα παιδιά της Δ΄ τάξης
  • "Αναμνήσεις μιας χρονιάς που πέρασε" - Μία ανασκόπηση της σχολικής χρονιάς που τελειώνει, μέσα από την προβολή φωτογραφιών και βίντεο 
  • "Τα παιδία παίζει" - Παιχνίδια στην αυλή του σχολείου
Ώρα άφιξης και ώρα αναχώρησης των μαθητών: Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 


  • "Κάθε γράμμα κι ένα τραγούδι, κάθε γράμμα κι ένα παιχνίδι" - Παρουσίαση  Πολιτιστικού Προγράμματος από τα παιδιά της Α΄ τάξης
  • "Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων" - Θεατρικό παιχνίδι που εστιάζει στα προϊόντα του τόπου μας - Α΄, Β΄ & Γ΄ τάξεις
  • "Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων" - Θεατρικό παιχνίδι που εστιάζει στα προϊόντα του τόπου μας - Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεις
Ώρα άφιξης και ώρα αναχώρησης των μαθητών: Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013

Εκδρομή στο χώρο που γίνεται το Πανηγύρι των Σερβίων - Θα παρευρίσκονται και τα τρία σχολεία της πόλης των Σερβίων

Ώρα άφιξης και ώρα αναχώρησης των μαθητών: Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013

Λήξη των μαθημάτων
  • Αποχαιρετισμός στους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης
  • Επίδοση των Τίτλων Προόδου στους μαθητές των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ τάξεων
  • Επίδοση Αντίγραφου του Τίτλου Σπουδών στους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης
  • Αποχώρηση μαθητών
Ώρα άφιξης των μαθητών: Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Ώρα αναχώρησης των μαθητών: 09:30

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

      O  Ιατρικός  Σύλλογος Κοζάνης  στα πλαίσια  της κοινωνικής του δράσης μέσω των Κοινωνικών Ιατρείων Αλληλεγγύης προτίθεται   να εξετάσει δωρεάν όλα τα παιδιά  που θα εγγραφούν στην Α΄ τάξη των Δημοτικών σχολείων  και Νηπιαγωγείων  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Κοζάνης
εφόσον  πληρούνται  οι κάτωθι προϋποθέσεις:

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα πραγματοποιούνται
από την 1 Ιουνίου 2013 ως και τις 21 Ιουνίου 2013

Δικαιολογητικά
1.      Αίτηση – Δήλωση Γονέα (παραλαμβάνεται από τη Δ/νση του Σχολείου)
2.      Βεβαίωση εργασιακής κατάστασης (βεβαίωση εργασίας ή βεβαίωση ανεργίας)


Μετά τις 21 Ιουνίου οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες και πραγματοποιούνται κατόπιν έγκρισης του Δ/ντή Π.Ε. Κοζάνης και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.