Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα πραγματοποιούνται
από την 1 Ιουνίου 2013 ως και τις 21 Ιουνίου 2013

Δικαιολογητικά
1.      Αίτηση – Δήλωση Γονέα (παραλαμβάνεται από τη Δ/νση του Σχολείου)
2.      Βεβαίωση εργασιακής κατάστασης (βεβαίωση εργασίας ή βεβαίωση ανεργίας)


Μετά τις 21 Ιουνίου οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες και πραγματοποιούνται κατόπιν έγκρισης του Δ/ντή Π.Ε. Κοζάνης και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.