Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Σχολικού Τροχονόμου του 2ου  Δημοτικού Σχολείου Σερβίων».

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού

ανακοινώνει ότι :

Πρόκειται να προσλάβει Σχολικό Τροχονόμο για το 2ο Δημοτικό Σχολείο & 3ο Νηπιαγωγείο Σερβίων.
1.    Η πρόσληψη θα γίνει από 16/10/2013 έως την λήξη του σχολικού έτους.
Στην θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε άτομο, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του και να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:
Α) Να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού.
Β) Να μην έχει καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινος ή φυγόδικος για κανένα αδίκημα
Γ) Θα προτιμηθεί υποψήφιος/α που είναι γονέας μαθητή ή μαθήτριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Σερβίων.
                     
2.    Οι ώρες απασχόλησης είναι:
·      Από τις 07:45 μέχρι τις 08:20
·      Από τις 12:15 μέχρι τις 12:35, από τις 13:05 μ.μ. μέχρι τις 13:25 μ.μ. και από τις 13.50 μέχρι τις 14.10 (για δύο ημέρες).
       Οι ώρες αυτές που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

3.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι και τις 15-10-2013, από τις 9.00 έως τις 13.00 στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σερβίων, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ οικονομικού έτους 2013. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ.
  • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί και δεν διώκεται ποινικά
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε τις εργάσιμες ημέρες στον Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σερβίων στο τηλ. 6937778987 ή 2464021497.

                                                                                                      Ο Διευθυντής του Σχολείου
                                                                                                                
                                                                                                                Τσέτσιλας Ιωάννης


Μπορείτε να τη δείτε εδώ στην σελίδα ειδικού σκοπού ανάρτησης αποφάσεων για το ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ : Μεταφόρτωση Απόφασης