Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 11.45 θα γίνει ενημέρωση των γονέων &  κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών τους. Θα δοθούν οι Έλεγχοι Προόδου Α΄ Τριμήνου των μαθητών των Γ΄, Δ΄, Ε΄& ΣΤ΄ τάξεων, ενώ για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης θα γίνει προφορική ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Μετά την ενημέρωση οι μαθητές θα αποχωρήσουν με τους γονείς τους.

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά.