Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στο Σχολείο μας εφαρμόζονται οι παρακάτω Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους:

1. «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Άξονας Προτεραιότητας 1 & 2» 


2.«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3»