Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015  
&  
ώρα 09.00΄
θα έχουμε τη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή μας από την Α΄ και Β΄ τάξη του Σχολείου μας.

Να είμαστε όλοι εκεί!

·  Οι μαθητές που μεταφέρονται, το πρωί θα μετακινηθούν κανονικά, ενώ θα αποχωρήσουν από το σχολείο στις 10.15
·   Το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν θα λειτουργήσει


Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016


Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη  17 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11.45 θα γίνει ενημέρωση των γονέων & κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών τους. Θα δοθούν οι Έλεγχοι Προόδου Α΄ Τριμήνου των μαθητών των Γ΄, Δ΄, Ε΄& ΣΤ΄ τάξεων, ενώ για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης θα γίνει προφορική ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Μετά την ενημέρωση οι μαθητές θα αποχωρήσουν με τους γονείς τους.
Το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά.Ο Διευθυντής του Σχολείου

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ


        Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Γ΄, Δ΄ Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση "Ποιος είναι ο δρ Κόρτσακ;" , μία συμπαραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης με το Θέατρο Πόρτα της Ξένιας Καλογεροπούλου. Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 09.00 θα πραγματοποιηθεί η  Γιορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου από την Ε΄ τάξη του Σχολείου μας.

Οι μαθητές που μετακινούνται και οι μαθητές της Ε΄ τάξης θα προσέλθουν κανονικά.

Οι υπόλοιποι μαθητές θα προσέλθουν στις 08.45.

Η αποχώρηση όλων των μαθητών θα γίνει μετά το τέλος της γιορτής (περίπου στις 10.15)

Οι μαθητές που μετακινούνται θα αποχωρήσουν στις 10.15

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου δε θα λειτουργήσει

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

ΓΙΟΡΤΗ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΟΧΙ

Σας προσκαλούμε στη Σχολική Γιορτή για την Γιορτή της Σημαίας και την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940 την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 09.00΄ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου.

Τη γιορτή ετοίμασαν τα παιδιά και οι δασκάλες


        της Γ΄ και Δ΄  τάξης.

Μετακινήσεις μαθητών

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Τρίτη 27/10/2015
Τηρείται το καθημερινό πρόγραμμα
Αυλές:                       10:15
Ίμερα-Νεράιδα:       10:15
Τετάρτη 28/10/2015
Αυλές:            10:30
Ίμερα:             10:15
Νεράιδα:       10:30
Αυλές:            13:00
Ίμερα:             13:00
Νεράιδα:       13:00

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

2η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Στο πλαίσιο της 2ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού υλοποιήθηκαν στο σχολείο μας δράσεις και αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες παρέπεμπαν στα Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά Αθλήματα, προβάλλοντας τα Ολυμπιακά Ιδεώδη.
 

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΠΙΔΟΜΑ 300 € ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

     To ποσό των 300 ευρώ θα λαμβάνουν οι γονείς με χαμηλά εισοδήματα (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα όχι πάνω από 3.000 ευρώ) που τα παιδιά τους φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
 Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., που έχουν ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.
    Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.
    Ως υποχρεωτική εκπαίδευση, νοείται η φοίτηση του μαθητή στις τάξεις του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Σύμφωνα με την αρίθμ. 2/46354/0026/20-07-2012 Υ.Α.)
 • Βεβαίωση του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας περί εγγραφής και κανονικής φοίτησης του τέκνου κατά το σχολικό έτος που έληξε (2014-2015)
 • Αίτηση δικαιούχου.
 • Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (δηλ. εισοδήματα προηγούμενου έτους 2014).
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του δικαιούχου (πρόσφατο).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για το ίδιο έτος (επισυνάπτεται).
 • Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού(ΙΒΑΝ).
 • Με τη λήξη του σχολικού έτους οι δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις στο διευθυντή του σχολείου.
 • Οι αιτήσεις των δικαιούχων, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από τον Διευθυντή του σχολείου στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

Σύμφωνα με την 20/2015 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, αποφασίζεται:

      Ότι η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού, δυο/ (2) καθαριστών /καθαριστριών, με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων του 2ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Σερβίων, καθώς και του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πλατανορρεύματος για το σχολικό έτος 2015-2016, μετά από το κενό που δημιουργήθηκε λόγω συνταξιοδότησης της μόνιμης καθαρίστριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Σερβίων.
     Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση τα οποία καθάριζε η μόνιμη καθαρίστρια.Όσον αφορά την διαδικασία της πρόσληψης:

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 το Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου θα λειτουργήσει κανονικά και οι μαθητές θα αποχωρούν σύμφωνα με την ώρα που έχει δηλωθεί. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα διδάσκει προσωρινά εκπαιδευτικός  (ΠΕ 70 Δασκάλων), καθώς δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί μόνιμα εκπαιδευτικός ΠΕ 70 Δασκάλων. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερώνεστε από τη διεύθυνση του Σχολείου εγγράφως και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  http://2dimserv.blogspot.gr/.


Ο Δ/ντής του Σχολείου

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Θέμα: « Πρόσληψη Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου»

            Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 συνήλθε η αρμόδια επιτροπή του 2ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Σερβίων, που αποτελείται, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (τότε ΥΠ.Ε.Π.Θ) από τους:
 • Τσέτσιλα Ιωάννη, Διευθυντή της σχολικής μονάδας, Πρόεδρο,
 • Παπαστέργιο Θωμά,  Πρόεδρο της Σχολικής επιτροπής,       Μέλος  
 • Παπαγιάννη Πέτρο,  Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου, Μέλος
για να συζητήσει το παραπάνω θέμα.
            Η επιτροπή έλαβε υπόψη της τη σχετική νομοθεσία που συγκροτείται από τα νομοθετήματα:
 • Παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).
 • Αρ 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97).
 • Παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).
 • Α.Π 47455/16.8.2007/Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 1734 Β’/30.8.2007) και Α.Π 2998/26.2.2008/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α
 • Α.Π 2998/26.2.2008/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α: Το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί κάθε έτος τους δικαιούχους Ο.Τ.Α της χώρας που υλοποιούν το εν λόγω πρόγραμμα για ολόκληρη την περίοδο από 11 Σεπτεμβρίου έως 15 Ιουνίου, υπολογίζοντας για κάθε εθελοντή σχολικό τροχονόμο ποσό 176,00 ευρώ μηνιαίως, εκτός των μηνών Σεπτεμβρίου και Ιουνίου που η κατ’ αναλογία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 120,00 και 88,00 ευρώ αντίστοιχα.
 • Την με αριθμ. 19/2015 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (ΑΔΑ ΩΚΖΒΟΚΒΝ-Γ15)
            Μετά τις τοποθετήσεις των μελών η Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
·   Να προσληφθεί ως εθελοντής σχολικός τροχονόμος στο Σχολείο, για το Σχολικό Έτος 2015 – 2016 η Φαρμάκη Αναστασία του Ηλία κάτοικος Σερβίων, Α.Τ. ΑΗ 953378, ΑΦΜ 107813662.
·   Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες να καταταγούν ως επιλαχούσες με την κάτωθι σειρά:
1. Καβουρίδου Χαραλαμπία, 1η επιλαχούσα
2. Παπαδημητρίου Ευαγγελία, 2η επιλαχούσα
·           Σε περίπτωση που η προσληφθείσα αποχωρήσει από τη θέση για οποιονδήποτε λόγο πριν τη λήξη του Σχολικού Έτους 2015-2016, τότε θα αντικατασταθεί από τις επιλαχούσες υποψήφιες, με τη σειρά που αυτές έχουν καταταγεί.
·   Η απόφαση αυτή να υποβληθεί στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού.

Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό, διαβάστηκε  και υπογράφηκε ως ακολουθεί:

Ο Δ/ντής του Σχολείου           Ο Πρόεδρος της Σ.Ε                    Ο Πρόεδρος του Σ.ΓΤσέτσιλας Ιωάννης               Παπαστέργιος Θωμάς                     Παπαγιάννης Πέτρος

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Ο Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11/9/2015 και ώρα 9.00΄

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Σχολικού Τροχονόμου του 2ου  Δημοτικού Σχολείου Σερβίων».

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού

ανακοινώνει ότι :

Πρόκειται να προσλάβει Σχολικό Τροχονόμο για το 2ο Δημοτικό Σχολείο & 3ο Νηπιαγωγείο Σερβίων.
1.    Η πρόσληψη θα γίνει από 11/09/15 έως την λήξη του σχολικού έτους.
Στην θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε άτομο, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του και να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:
Α) Να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού.
Β) Να μην έχει καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινος ή φυγόδικος για κανένα αδίκημα
Γ) Θα προτιμηθεί υποψήφιος/α που είναι γονέας μαθητή ή μαθήτριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Σερβίων.
                     
2.    Οι ώρες απασχόλησης είναι:
·      Από τις 07:45 μέχρι τις 08:20
·      Από τις 12:15 μέχρι τις 12:35, από τις 13:05 μ.μ. μέχρι τις 13:25 μ.μ. και από τις 13.50 μέχρι τις 14.10 (για δύο ημέρες).
       Οι ώρες αυτές που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

3.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι και τις 10-09-2015, από τις 9.00 έως τις 13.00 στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σερβίων, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ οικονομικού έτους 2015 και ελλείψει αυτού, του έτους 2015. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ.
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί και δεν διώκεται ποινικά

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε τις εργάσιμες ημέρες στον Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σερβίων στο τηλ. 6937778987 ή 2464021497.

Επιβεβαίωση ανάρτησης απόφασης με ΑΔΑ:  ΩΚΖΒΟΚΒΝ-ΓΙ5

                                                                                                      Ο Διευθυντής του Σχολείου
                                                                                                                

                                                                                                                Τσέτσιλας Ιωάννης

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ (Ολοήμερο Πρόγραμμα)

Οι εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα πραγματοποιούνται
από την 1 Ιουνίου 2015 ως και τις 21 Ιουνίου 2015

Δικαιολογητικά
1.    Αίτηση – Δήλωση Γονέα (παραλαμβάνεται από τη Δ/νση του Σχολείου)

Μετά τις 22 Ιουνίου οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες και πραγματοποιούνται κατόπιν έγκρισης του Δ/ντή Π.Ε. Κοζάνης και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.


Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Ø Οι εγγραφές στο Σχολείο για την Α΄ Δημοτικού γίνονται:

από 1 έως 21 Ιουνίου 2015

Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη απαιτούνται:

1.    Αίτηση εγγραφής (το έντυπο δίνεται από τη Δ/νση του Σχολείου)
2.   Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης (έκδοση τελευταίου τριμήνου)
3.   Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού
4. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου
5.  Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) (το έντυπο δίνεται από τη Δ/νση του Σχολείου)
6. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης μαθητή (λογαριασμό ΟΤΕ, ΔΕΗ ή άλλο)Οι μαθητές των υπολοίπων τάξεων εγγράφονται αυτόματα στην επόμενη τάξη από τη Δ/νση του Σχολείου και δεν απαιτείται η προσκόμιση κανενός δικαιολογητικού.

Για το Σύλλογο Γονέων πληρώνετε με την εγγραφή 10 € – για το 1 παιδί   

                                                                             15 € – για 2 ή περισσότερα παιδιά    

Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΠαρασκευή, 3 Απριλίου 2015

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η προγραμματισμένη ημερίδα με θέμα τη Σχολική Βία και τον Διαδικτυακό Εκφοβισμό. Οι εισηγήτριες Γκιαούρη Στεργιανή (Dr Ψυχολογίας, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ΚΕΔΔΥ Κοζάνης) και Κολοβού Σταυρούλα (Κοινωνική Λειτουργός του ΚΕΔΔΥ Κοζάνης), παρουσίασαν το θέμα, θέτοντας τις βάσεις για προβληματισμό και αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισης ενός φαινομένου της σύγχρονης εποχής.Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 1 Απριλίου 2015 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα με θέμα:

Σχολική Βία & Διαδικτυακός Εκφοβισμός

Τόπος υλοποίησης: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού
Ώρα: 6 μ.μ.
Εισηγήτριες:  Γκιαούρη Στεργιανή, Ψυχολόγος, Προϊσταμένη ΚΕΔΔΥ Κοζάνης
                         Κολοβού Σταυρούλα, Κοινωνική Λειτουργός
                         Σταύρου Βασιλική, Δασκάλα Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σερβίων

     Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε στην Ημερίδα, καθώς το θέμα που διαπραγματεύεται, επίκαιρο και διαχρονικό ταυτόχρονα, αφορά την καθημερινή ζωή των παιδιών και το σύγχρονο κόσμο στον οποίο ζουν και μεγαλώνουν.      

Διοργάνωση:
Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων – Βελβεντού

Σύλλογοι Διδασκόντων & Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 1ου , 2ου, 4ου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου ΣερβίωνΠέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στο Σχολείο μας εφαρμόζονται οι παρακάτω Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους:

1. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με  αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.
2. «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού- ΑΠ 1,2,3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Το σχολείο μας παρακολούθησε σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 τη θεατρική παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης "Η Αργοναυτική Εκστρατεία", μία πραγματικά όμορφη παράσταση.Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ


     Το σχολείο μας συμμετείχε στην αποκριάτικη παρέλαση. Το θέμα ήταν "Ποδοσφαιριστές και μαζορέτες" και προσέλκυσε πλήθος συμμετοχών. Εξού και το Βραβείο Πολυπληθέστερης συμμετοχής. 


Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

ΣΤΙΣ 9.30 ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Με απόφαση του Δημάρχου κ. Αθανάσιου Κοσματόπουλου αύριο Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 στους Παιδικούς Σταθμούς και σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 9:30 π.μ. λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών τις πρωινές ώρες.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Με απόφαση του Δημάρχου κ. Αθανάσιου Κοσματόπουλου σήμερα Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 δεν θα λειτουργήσουν όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015, θα γίνει εκκλησιασμός λόγω της εορτής των Τριών Ιεραρχών. Οι μαθητές όλων των τάξεων θα προσέλθουν στο σχολείο την κανονική ώρα του καθημερινού προγράμματος και με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών θα μεταβούν στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, όπου και θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και δέηση υπέρ των ευεργετών της Παιδείας.
     Στη συνέχεια οι μαθητές με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών θα επιστρέψουν στο σχολείο από το οποίο και θα αποχωρήσουν.
     Οι μαθητές που μετακινούνται θα παραστούν στη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί στην εκκλησία του χωριού τους.
     Το Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου δεν θα λειτουργήσει.
     Ώρα αποχώρησης από το σχολείο: περίπου στις 10:15 – 10:30

            Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του σχολείου.