Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ (Ολοήμερο Πρόγραμμα)

Οι εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα πραγματοποιούνται
από την 1 Ιουνίου 2015 ως και τις 21 Ιουνίου 2015

Δικαιολογητικά
1.    Αίτηση – Δήλωση Γονέα (παραλαμβάνεται από τη Δ/νση του Σχολείου)

Μετά τις 22 Ιουνίου οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες και πραγματοποιούνται κατόπιν έγκρισης του Δ/ντή Π.Ε. Κοζάνης και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.