Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 το Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου θα λειτουργήσει κανονικά και οι μαθητές θα αποχωρούν σύμφωνα με την ώρα που έχει δηλωθεί. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα διδάσκει προσωρινά εκπαιδευτικός  (ΠΕ 70 Δασκάλων), καθώς δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί μόνιμα εκπαιδευτικός ΠΕ 70 Δασκάλων. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερώνεστε από τη διεύθυνση του Σχολείου εγγράφως και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  http://2dimserv.blogspot.gr/.


Ο Δ/ντής του Σχολείου