Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016


Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη  17 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11.45 θα γίνει ενημέρωση των γονέων & κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών τους. Θα δοθούν οι Έλεγχοι Προόδου Α΄ Τριμήνου των μαθητών των Γ΄, Δ΄, Ε΄& ΣΤ΄ τάξεων, ενώ για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης θα γίνει προφορική ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Μετά την ενημέρωση οι μαθητές θα αποχωρήσουν με τους γονείς τους.
Το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά.Ο Διευθυντής του Σχολείου