Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015  
&  
ώρα 09.00΄
θα έχουμε τη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή μας από την Α΄ και Β΄ τάξη του Σχολείου μας.

Να είμαστε όλοι εκεί!

·  Οι μαθητές που μεταφέρονται, το πρωί θα μετακινηθούν κανονικά, ενώ θα αποχωρήσουν από το σχολείο στις 10.15
·   Το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν θα λειτουργήσει