Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Οι εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα πραγματοποιούνται
από  1 Ιουνίου 2016 ως και  21 Ιουνίου 2016

Δικαιολογητικά
1.      Αίτηση – Δήλωση Εγγραφής στο Ολοήμερο (παραλαμβάνεται από τη Δ/νση του Σχολείου)
2.      Βεβαίωση Εργασίας ή Κάρτα Ανεργίας


Μετά τις 22 Ιουνίου οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες και πραγματοποιούνται κατόπιν έγκρισης του Δ/ντή Π.Ε. Κοζάνης και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.