Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 και ώρα 19.00 θα πραγματοποιηθεί στο Σχολείο ενημερωτική συνάντηση από τον Διευθυντή του Σχολείου με τους γονείς των μαθητών, οι οποίοι από το επόμενο σχολικό έτος 2016-2017 θα εγγραφούν στο Δημοτικό Σχολείο (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη).
Η συνάντηση γίνεται με σκοπό την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων σε θέματα που αφορούν το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, καθώς και στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος, όπως αυτό καθορίζεται στη με αριθμ. πρωτ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υ.Α (ΦΕΚ 1324/11-05-2016, τ.Β΄).

 Ο Δ/ντής του Σχολείου