Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Οι εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα πραγματοποιούνται
έως και τις  12 Ιουνίου 2018

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
·         οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, ή είναι και οι δύο άνεργοι ή ένας εργάζεται και ένας είναι άνεργος
·         οι μαθητές των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως,
o   πολύτεκνοι/ τρίτεκνοι/ μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις/ ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/ φυλακισμένοι)
o   πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες Π.Ε

Δικαιολογητικά
1.      Αίτηση – Δήλωση Εγγραφής στο Ολοήμερο (παραλαμβάνεται από τη Δ/νση του Σχολείου)
2.   Βεβαίωση Εργασίας ή Κάρτα Ανεργίας ή Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα/Ειδοποιητήριο Πληρωμής για αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κ.λ.π.

Μετά τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες και πραγματοποιούνται κατόπιν έγκρισης του Δ/ντή Π.Ε. Κοζάνης και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.